NUTELLA-PRODUCENT FERRERO GAAT VOOR UITSLUITEND DUURZAME, TRACEERBARE EN GECERTIFICEERDE PALMOLIE

NUTELLA-PRODUCENT FERRERO GAAT VOOR UITSLUITEND DUURZAME, TRACEERBARE EN GECERTIFICEERDE PALMOLIE

Ferrero Groep behaalt haar doel van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde, duurzame palmolie en zet in op meer

Vrijdag 6 februari 2015 — Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de producten van Ferrero uitsluitend 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde en duurzame palmolie gebruikt, in overeenstemming met het Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-principe van de gescheiden toeleveringsketen. Daarmee bereikt de onderneming haar doel een jaar eerder dan gepland. 

De verantwoordelijkheid van Ferrero stopt echter niet bij deze certificering. Middels haar Palmoliehandvest, dat in 2013 geïntroduceerd werd, blijft de groep zich inzetten om de voornaamste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een evenwicht tot stand te brengen tussen het behoud van het milieu, de noden van de lokale gemeenschap, economisch voordeel en rentabiliteit.

 

Sinds 2005 is Ferrero actief lid van de RSPO, een internationale organisatie die zich toelegt op de normalisering van verantwoorde inkoop van duurzame palmolie. Ferrero heeft vanaf het begin besloten om rechtstreeks gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen. Deze segregatie zorgt ervoor dat duurzame palmolie fysiek gescheiden blijft van niet-duurzame palmolie en traceerbaar is vanaf de gecertificeerde duurzame plantages tot aan de productievestigingen. Segregatie is een van de meest strikte criteria in certificering.

Ferrero heeft hiervoor een solide, publiek beschikbaar implementatieplan met concrete deadlines in het leven geroepen, waarbij binnen een wereldwijd beleid intensief wordt samengewerkt met leveranciers voor de verantwoorde inkoop van palmolie.

Momenteel beschikken alle Ferrero-fabrieken die palmolie gebruiken over de RSPO-certificering. Deze vooruitstrevende en intensieve inspanningen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de Ferrero Groep uiteindelijk haar doel van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie in haar producten heeft behaald.

Met het behalen van 100% gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde, duurzame palmolie binnen het kader van de Roundtable on Sustainable Palm Oil, heeft Ferrero laten zien dat het ontbossing in de tropen op geloofwaardige wijze bestrijdt,” aldus Richard Holland, directeur van de sectie Market Transformation Initiative van het WWF.

Hoewel Ferrero blij is met deze prestatie, houdt haar verantwoordelijkheid niet op bij deze certificering. In november 2013 kondigde de Groep haar strategische samenwerking aan met de non-profitorganisatie TFT (voorheen The Forest Trust) door haar eigen Palmoliehandvest te introduceren.

Dit Handvest bevat tien specifieke criteria die door leveranciers geïmplementeerd moeten worden op de plantages die aan Ferrero leveren. Het traject van Ferrero’s Handvest is gebaseerd op  samenwerking en transparantie: het werk op het terrein wordt ondersteund door teams van TFT, leveranciers worden in een constructieve dialoog en via tijdgebonden actieplannen volledig bij het proces betrokken en consumenten worden op de hoogte gehouden via halfjaarlijkse en volledig openbare verslagen. Via haar Handvest engageert Ferrero zich om enkel palmolie aan te kopen die niet ontgonnen werd door middel van ontbossing en om kleine boeren op te nemen in de supply chain, om op die manier bij te dragen tot hun levensonderhoud.

In België steunt Ferrero als actief lid van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie de engagementen van de organisatie. Die bestaan eruit de Belgische markt te transformeren in een duurzame palmoliemarkt en op die manier transparante en wetenschappelijk objectieve informatie aan te leveren over de verschillende facetten van palmolie.

De leden van de Alliantie verbinden zich ertoe tegen 2015 voor hun producten op de Belgische markt enkel RSPO-gecertificeerde palmolie te gebruiken. De Alliantie beschouwd dit als een eerste stap in de richting van een duurzame palmoliemarkt. Een nieuw handvest, bekrachtigd door WWF en Greenpeace, definieert met nog ambitieuzere criteria deze doelstelling voor 2020. 

Naast deze specifieke palmoliestrategie blijft Ferrero zich inzetten om maatschappelijke verantwoordelijkheid met vastberadenheid, passie en geduld door te laten klinken in haar dagelijkse werkzaamheden en daarbij continu te streven naar het versterken van haar eigen onderscheidende waarden in de toekomst.

Voor meer informatie over de palmoliestrategie van Ferrero en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:

 

 

Over het WWF
Het WWF is een van de grootste en meest gewaardeerde onafhankelijke natuurbeschermingsorganisaties ter wereld, met meer dan 5 miljoen donateurs en een wereldwijd netwerk dat meer dan 100 landen beslaat. De missie van het WWF is het beschermen van de natuur op aarde en het creëren van een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven door de biodiversiteit op aarde te behouden, te zorgen voor een duurzaam gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van verontreiniging en verkwistende consumptie.

Over RSPO
De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een wereldwijd initiatief van verschillende belanghebbenden. De leden van de RSPO en de deelnemers aan de activiteiten zijn afkomstig uit zeer diverse sectoren en omvatten plantagebedrijven, verwerkende bedrijven en handelaren, fabrikanten van consumentengoederen, retailers van palmolieproducten, financiële instellingen, milieu- en sociale ngo’s, uit de verschillende landen die palmolie produceren of gebruiken. De visie van RSPO is “de markten veranderen door van het gebruik van duurzame palmolie de norm te maken”. www.rspo.org

Over de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie
De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie groepeert de federaties en bedrijven met een gemeenschappelijk doel voor de transformatie naar duurzame palmolie zoals die staan beschreven in het Handvest en de objectief, neutrale communicatie met betrekking tot alle aspecten van palmolie.

De federaties die deel uitmaken van de Belgische alliantie voor duurzame palmolie zijn FEVIA (Federatie van de Voedingsindustrie), UNIFA (de vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders), FGBB (de Federatie van Grote Bakkerijen van België) , CHOPRABISCO (de Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie), FBVO (de Federatie van Belgische Fabrikanten van Oliën en vetten) en BELGAPOM (de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking).

Valerie Bruyninckx Ferrero perscontact at Protein Health Communication