Palmolie: het Brusselse hof van beroep beveelt de stopzetting van de onwettige communicatie van Delhaize rond zijn “Choco zonder palmolie”

Woensdag 7 juni 2017 — Op 2 juni 2017 maakte de 9de kamer van het Brusselse hof van beroep haar beslissing bekend in de zaak betreffende de reclame voor de smeerpasta “Delhaize Choco zonder palmolie”.

Het hof van beroep luisterde naar de argumenten van Ferrero, dat de vergelijkende reclame van Delhaize als oneerlijk en onwettig beschouwt en zelfs van mening is dat deze bijdraagt tot een verkeerde informatie aan de Belgische consumenten m.b.t. het product Nutella.

Het hof oordeelde dat verschillende aspecten van de communicatie van Delhaize onwettig zijn. Drie daarvan zijn bijzonder belangrijk voor Ferrero:

  1. Het is illegaal en verkeerd om te beweren dat er een verband bestaat tussen het al dan niet aanwezig zijn van palmolie in een product en de nutritionele kwaliteiten van dit product.
  2. De bewering dat de “Delhaize Choco zonder palmolie” beter is voor het milieu dan een smeerpasta met palmolie, zoals Nutella, is niet bewezen.
  3. De reclame voor de “Delhaize Choco zonder palmolie” doet ook onwettige twijfel ontstaan over de veiligheid van de andere smeerpasta’s, zoals Nutella.

Ferrero is blij met de beslissing van het Brusselse hof van beroep, want ze zal bijdragen tot het juist informeren van de Belgische consumenten. Ferrero herinnert eraan dat:

  • het vooruitstrevende bevoorradingsbeleid voor de duurzaam gecertificeerde palmolie van Nutella door Greenpeace aangehaald wordt als een “te volgen voorbeeld” in de strijd tegen ontbossing
  • een boterham met Nutella perfect aansluit bij een gevarieerde en evenwichtige voeding waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle voedingsmiddelen gegeten mogen worden in een hoeveelheid die geschikt is voor het geslacht, de leeftijd en het niveau van fysieke activiteit.

Ferrero wil nu de bladzijde van dit proces omslaan en zijn vruchtbare en al bijna 60 jaar durende samenwerking met Delhaize verderzetten. Olivier Charrier, Algemeen Directeur van Ferrero België, verklaart:

Deze beslissing van het gerecht mag de relatie tussen onze twee bedrijven en het vertrouwen van de Belgische consumenten in Delhaize zeker niet ondermijnen”.